+38 (050) 40-31-325 вт. - нед 11:00 - 19:00

День народження Центру

З 1 січня 2016 в Харкові за підтримки European Endowment for Democracy почав реалізовуватися новий гендерний проект – “Центр гендерної культури як інноваційний центр інтерактивної гендерної освіти” ‪#‎genderculturecentre‬ Метою проекту є створення та налагодження в Харкові діяльності Центру гендерної культури – постійно діючої інноваційної структури, що системно працюватиме в сфері неформальної гендерної освіти для дорослих, в основі якої лежить ідея Long Life Learning. Центр… гендерної культури – місце, в якому кожна людина, незалежно від статі, віку, роду занять, соціального…

Читати >

Centre of Gender Culture birthday

On 1 of January, 2016 in Kharkov, with the support of European Endowment for Democracy a new gender project – “Centre of gender culture as an innovative center of interactive gender education” began to implemented. The aim of the project is creation and development in Kharkiv of the Centre of Gender Culture – permanent innovation structure, systematically working in the field of gender non-formal education for adult, which based on the idea of Long Life Learning.

Читати >