№ 17. Карантинний випуск 2020 року Лабораторного щоденника «Дитяча площARTка»