Друга міжнародна конференція “Модерністки. Насилля в архітектурі і міському просторі”

Запрошуємо подавати заявки на участь у Другій міжнародній конференції “Модерністки. Насилля в архітектурі і міському просторі”.

Дати: 15–16 вересня 2017 року

Мiсце: Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного (Київ, Україна)

Термiн подання заявок: до 15 серпня 2017 року

У першій чверті 20-го століття жінки отримали можливість оволодіння архітектурною спеціальністю у багатьох країнах. Разом з тим, архітектурна професія завжди була пов’язана з владою, політичними і соціально-економічними процесами у суспільстві. Архітектура, як прояв влади, Досить часто наслідком архітектури, як форми влади, є певного роду насилля, адже рішення, що приймаються архітекторами передусім відповідають запитам замовника, в особі держави або бізнесу, і майже ніколи – запитам суспільства. Таким чином, жінки, що самі є дискримінованою групою, увійшли до професії, яка здатна суттєво дискримінувати інших і їх самих. Архітекторки є одночасно суб’єктом і об’єктом насилля в контексті архітектури. Об’єктом вивчення другої міжнародної наукової конференції стали самі архітекторки, їх шлях до влади в рамках архітектурної професії та вплив історичного контексту на їх кар’єру і результати їхньої професійної діяльності. Крім того, об’єктом вивчення також стало місто, через застосування до нього основних категорій феміністської теорії, таких як насилля, влада, дискримінація та ін.

Організатор(к)и та учасниці(ки) конференції прагнуть ідентифікувати феномен насилля в архітектурі і висвітлити роль жінок в процесах пов’язаних з насиллям. Дослідження проявів насилля в архітектурі і міському просторі та шляхів запобігання цьому є особливо актуальними, адже в українських містах дискримінованими є різні соціальні групи. При цьому, поодинокі архітектурно-будівельні скандали лишаються без належного аналізу причин та факторів, що закріплює в суспільстві стереотипи щодо влади, ролі архітектора та призводить до травм і поступової стигматизації прагнення людей впливати на процес прийняття рішень в місті. Організатор(к)и хочуть наблизитися до широкого обговорення проблем нерівності, безпеки, насилля у міському середовищі.

Мета міждисциплінарної конференції – висвітлити і дослідити феномен насилля в архітектурі і міському просторі. Крім того, конференція має на меті стимулювання активного та взаємного обміну досвідом у вирішенні проблем просторової дискримінації та забезпечення права різних соціальних груп на міський простір між ученими, активіст(к)ами, студент(к)ами, викладач(к)ами і тими, хто професійно займається архітектурою і міським плануванням. Конференція також буде слугувати платформою для розбудови сестринства в спільноті практикуючих архітекторок та пошуку механізмів протидії насиллю у місті архітектурно-планувальними засобами задля розвитку демократії, різноманітності і рівності.

Структура конференції:

  • Панель 1: Архітекторки і влада
  • Панель 2: Категорії феміністської теорії у застосуванні до міста
  • Панель 3: Архітектурне середовище і насилля
  • Тренінг: Розвиток сестринства в спільноті практикуючих архітекторок
  • Воркшоп: Інклюзивне і гендерно-чутливе проектування

До участі у конференції запрошуються експерт(к)и зі сфер історії архітектури, мистецтвознавства, антропології, соціології, архітектури, культурології, громадські активіст(к)и, предстаники/-ці органів місцевого самоврядування у сферах архітектури, урбаністики та міського планування, стундент(к)и магістерських програм, аспірант(к)и та незалежні дослідники/-ці, зацікавлені у презентації та подальшій публікації своїх наукових робіт.

Для участі в одній з панелей конференції просимо надати тези дослідження (обсягом не більше 500 слів) та коротке резюме. Для участі у тренінгу та/або воркшопі для архітекторок-практиків, громадських активісток, представниць органів місцевого самоврядування, що займаються питаннями архітектури, урбаністики та міського планування, просимо надати коротке резюме та мотиваційний лист (не більше 500 слів про те, чому хочете взяти участь у тренінгу та/або воркшопі). Зазначені матеріали необхідно надіслати на електронну адресу modernistki@gmail.com до 15 серпня 2017 року.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Більш детальна інформація про конференцію міститься тут.

Організатори: ГО Urban Forms Center за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні, Центру міської історії Центрально-Східної Європи і Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного.

Інформація про Першу міжнародну конференцію “Модерністки. Гендерні питання в мистецтві, архітектурі та містобудуванні” (2016).

 

Джеоело: http://urbanforms.org.ua/uk/projects/modernistki-conference-2017/