Гендерний вимір українського гімну

Гендерний вимір українського гімну

19 лютого 2021 року до Дня українського герба та Міжнародного дня рідної мови Центр гендерної культури провів  феміністичний онлайн-інтерактив «Гендерний вимір українського гімну». Темою для роздумів та обговорення став текст Державного символу України.

Як відомо у тексті гімну за Законом України «Про Державний гімн України» лексема «браття» двічі зустрічається в куплеті та ще раз у приспіві. А через те, що приспів при виконанні гімну повторюється, то «браття» співаються чотири рази щоразу. Лексема «сестри» не вживається зовсім. Як і будь-яка інша лексема, яка має хоч щонайменше відношення до жінок. 

На думку спікера заходу – активіста Михайла Тавди, який ретельно досліджував питання гімну,  цей факт є порушенням чинної Конституції України, а саме статті 24: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці,…».

Також Михайло поділився інформацією про те, що у світі є приклади зміни гімнів. «Вада відсутності гендерної нейтральності була властива текстам державних гімнів ще деяких країн також, зокрема Австрії, Канади (англомовному, франкомовний був одразу без цієї вади) та Німеччини. Австрійський парламент 12 липня 2011 року змінив текст гімну країни, який, на думку політиків, порушував права жіночої частини населення. Фраза «Вітчизна синів великих» замінена на «Вітчизна дочок і синів великих». А замість вислову «хором братів» в тексті написали «хором радісним». Цих змін досягнули завдяки тому, що ґендеристки та феміністки пройшли у Парламент згідно 30% гендерної квоти», – розповів спікер під час зустрічі.

Ці та інші факти спонукали Михайла до активних кроків, так за його ініціативи 14 вересня 2018 року на сайті «ЕЛЕКТРОННІ ПЕТИЦІЇ Офіційне інтернет-представництво Президента України» за №22/046826-еп була зареєстрована наступна петиція: «Пропоную замінити такі рядки тексту Державного гімну України «Ще не вмерла України і слава, і воля,»; «Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля»; «Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці»; «І покажем, що ми, браття, козацького роду.» наступними: «Розквітає Україна, і слава, і воля»; «Ще усім нам, браття й сестри, усміхнеться доля»; «Запануємо усі ми у своїй сторонці»; «І покажемо, що всі ми козацького роду». Але голосів було зібрано вкрай мало. Відтоді Михайло звертається до української гендерної спільноти за підтримкою. 

Команда Центру гендерної культури висловила підтримку Михайлу та запропонувала допомогу у поширенні інформації серед представництва жіночого руху. Тому черговий феміністичний інтерактив Центру був присвячений приверненню уваги до гендерної чутливості тексту гімну, а також обговоренню подальших дієвих кроків стосовно інформаційної кампанії по підтримці петиції до Президента України з приводу заміни рядків тексту з урахуванням гендерної нейтральності.