Конкурс гендерночутливих розробок уроків, сценаріїв позакласний заходів та літературних творів для дітей

Конкурс гендерночутливих розробок

І. Загальні правила

1.1. Дане Положення визначає порядок організації та проведення  Конкурсу гендерночутливих розробок уроків, сценаріїв позакласних заходів та літературних творів для дітей (надалі – Конкурс).

1.2. Мета конкурсу: створення скарбнички гендерночутливих розробок уроків, сценаріїв позакласних заходів та літературних творів для дітей для використання  в освітньому процесі.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

 • активізація творчого потенціалу вчительства;
 • формування гендерної чутливості і гендерної компетентності вчительської спільноти.

1.4. Організатором проведення Конкурсу є Харківська обласна громадська організація «Харківський обласний гендерний ресурсний центр» у рамках Проекту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок і молоді», що фінансується Європейським Союзом.

1.5. Своєю участю учасниці та учасники підтверджують згоду з умовами Конкурсу, які визначені в даному положенні.

1.6. Участь у Конкурсі є безкоштовною.

ІІ. Умови і порядок проведення

2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для вчительства закладів загальної середньої освіти.

2.2. Участь у конкурсі є як індивідуальною, так і груповою.

2.3. Організатор залишає за собою право змінювати терміни реалізації Конкурсу та своєчасно інформувати про такі зміни. Інформація про хід проведення Конкурсу розміщується на офіційному сайті Центру гендерної культури http://www.genderculturecentre.org

2.4. Роботи, надіслані на Конкурс, можуть бути опубліковані в інформаційних джерелах із зазначенням авторства робіт.

2.5. Конкурс проводиться у 3 номінаціях:

 • розробки уроків;
 • сценарії позакласних заходів;
 • літературні твори для дітей.

2.5. Конкурс проходить у 2 етапи: реєстраційний та відбірковий.

І реєстраційний етап (до 1 липня 2019 р.) – період подачі конкурсних робіт.

Для участі у І етапі Конкурсу необхідно написати, оформити згідно вимог (Розділ ІІІ даного Положення) та надіслати роботи на електронну пошту: genderkharkiv@gmail.com  до 1 липня 2019 р. включно із зазначенням Конкурс у темі листа.

II відбірковий (до 1 вересня 2019 р.) – журі Конкурсу розглядає представлені роботи. Попередні результати Конкурсу будуть оприлюднені 1 вересня 2019 р. на сайті http://www.genderculturecentre.org та  сторінках проекту на ФБ. Остаточні результати конкурсу будуть  оприлюднені 5 вересня 2019 р.

III. Вимоги до робіт, критерії їх оцінювання

3.1. До участі у Конкурсі допускаються роботи, які

 • розвіюють гендерні стереотипи;
 • сприяють встановленню гендерної рівності у дитячому середовищі;
 • просувають ідею рівних можливостей для реалізації потенціалу дівчат та хлопців;
 • створюють нові рольові моделі для дівчат та хлопців;
 • поширюють уявлення про егалітарну сім’ю.

3.2. Кожен і кожна учасник/учасниця має право представити на Конкурс до трьох робіт.

3.3. До участі в Конкурсі допускаються тільки авторські роботи.

3.4. Роботи, представлені на Конкурс, мають бути написані українською мовою, 14 кеглем, шрифт Arial, міжрядковий інтервал – 1,5.

3.5. Перед текстом має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові автора/авторки;
 • місто, район, селище, село, місце роботи, посада;
 • контактний телефон та електронна пошта.

3.6. До участі не допускаються роботи, що:

 • не відповідають тематиці Конкурсу;
 • оформлені з порушенням вимог;
 • подані після встановленого строку;
 • не є авторською розробкою.

3.7. Робота оцінюється за наступними критеріями:

 • гендерна чутливість тексту: використання гендерночутливої мови; відсутність гендерних стереотипів в текстах, роздаткових та наочних матеріалах; використання ідеї рівних прав і можливостей в освоєнні різних сфер життєдіяльності людини;
 • оригінальність задуму та втілення ідеї;
 • грамотність та охайність.
 1. Визначення та нагородження переможців та переможниць Конкурсу

4.1. Відбір кращих робіт здійснюється Організатором. Рішення є остаточним та базується на критеріях, зазначених в розділі III.

4.2. Особа, яка бере участь у Конкурсі, надає свою згоду на обробку персональних даних, а саме: місця проживання, реєстраційних даних, прізвища, імені, по батькові та інших даних, що дають змогу її ідентифікувати. Учасники та учасниці проінформовані про те, що їхні персональні дані внесені в базу персональних даних, а також про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

4.3. Беручи участь у заходах, учасники та учасниці дають згоду на використання Організатором фото- та відеоматеріалів, на яких вони зображені.

4.4. Переможці/переможниці у вказаних номінаціях будуть нагороджені дипломами і цінними подарунками.

4.5. Пропозиції та зауваження, щодо організаційних питань приймаються на офіційну пошту Організатора genderkharkiv@gmail.com Про результати Конкурсу, місце та час проведення нагородження буде повідомлено завчасно.

З будь-яких питань щодо участі у Конкурсі звертатися до координаторки проекту Тетяни Дрожжиної (tdrozzina137@gmail.com, 050 642 11 59)