Мережа гендерних осередків закладів середньої освіти у Харківському регіоні

Мережа гендерних осередків закладів середньої освіти у Харківському регіоні

Майстерня гендерночутливого вчительства є одним із структурних підрозділів Центру гендерної культури, що працює у проєкті “Центр гендерної культури як платформа для розширення прав та можливостей жінок і молоді”, який фінансується Європейським Союзом. 

Протягом двох років фахівчині Майстерні активно проводили роботу, спрямовану на гендерну просвіту вчительства та створення гендерночутливого освітнього середовища у загальноосвітніх навчальних закладах.

В ході співпраці з 25 школами-учасницями проєкту в кожній з них було проведено тренінгові програми для представництва вчительства та адміністрації. Під час навчання учасники та учасниці мали можливість ознайомитися з основами гендерного аналізу уроків, підручників та навчальних матеріалів, гендерночутливими комунікаційними практиками, проведенням позакласних заходів. Також 15 активних учасниць проєкту взяли участь у навчальній подорожі до Фінляндії і ознайомилися з практичними надбаннями фінських шкіл щодо впровадження гендерного підходу в освітній процес.

Набуті вчительством знання та отриманий досвід стали підґрунтям для написання проєктних заявок для участі в конкурсі мініпроєктів. У результаті конкурсного відбору 8 навчальних закладів Харкова та області отримали фінансову можливість для створення та розвитку осередків гендерної освіти.

Створені осередки об’єдналися у мережу, діяльність якої координуватиметься Майстернею гендерночутливого вчительства. 

Діяльність мережі в цілому та кожного зі створених гендерних осередків в основному спрямована на створення гендерночутливого простору для інформування широких кіл громадськості та залучення їх до обговорення гендерних проблем, впровадження гендерночутливих розробок у роботу із учнівством та батьківством. 

Задля реалізації поставлених завдань гендерні осередки проводитимуть різноманітні просвітницькі заходи, серед яких: круглі столи, тренінги з гендерної тематики, просвітницькі кінозали, майстер-класи тощо.

На допомогу створеним гендерним осередкам Центр гендерної культури розробив методичний посібник “Педагогічна гендерна скарбничка”.

Посібник також буде корисним тим, хто захочуть створити подібні структури у власних закладах.

Мережа є відкритою до співпраці та взаємодії. Її члени готові ділитися досвідом, наробками та знахідками з тими, хто матиме бажання приєднатися до спільної діяльності заради розбудови гендерночутливого освітнього простору.