Міністерство соціальної політики України затвердило Методичні рекомендації щодо включення положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків у трудових відносинах, до колективних договорів, угод

12345

Міністерство соціальної політики України з метою створення умов для зменшення гендерної нерівності у сфері праці та зайнятості затвердило Методичні рекомендації щодо включення положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків у трудових відносинах, до колективних договорів, угод. Цей документ – дороговказ роботодавцям та профспілкам із практичного застосування Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківˮ.

Застосування Методичних рекомендацій дасть змогу, зокрема:

  • ефективніше використовувати наявні робочі ресурси;
  • отримувати більші вигоди для підприємствау конкуренції за кваліфіковану робочу силу завдяки усуненню дискримінаційних чинників.

Упровадження політики рівності та недискримінації на підприємствах, в установах, організаціях сприятиме встановленню:

  • прозорих та чітких принципів і методів управління трудовим колективом;
  • рівних і незалежних від статі можливостей професійного навчання, розвитку, кар’єрного зростання;
  • умов для поєднання професійної діяльності з сімейними обов’язками, у тому числі шляхом застосування гнучкого робочого графіка та можливості дистанційної роботи в межах режиму роботи підприємства, установи, організації.

Документ містить типові ситуації дискримінації за ознакою статі у соціально-трудових відносинах і зазначає їх наслідки, примірний перелік положень щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах, рекомендованих для викладення в колективних договорах, угодах, а також Примірне положення про уповноваженого з гендерних питань – радника керівника підприємства, установи, організації, їхніх структурних підрозділів.

Детальніше – за посиланням