Національне законодавство у сфері забезпечення рівних прав

Національне законодавство у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків та запобігання насильству в сім’ї