Нові міжнародні документи щодо протидії насильству та домаганням у сфері праці

На ювілейній сесії Міжнародної конференції праці прийнято нову конвенцію й відповідну рекомендацію, що спрямовані на протидію насильству та домаганням у сфері праці.

За Конвенцію проголосувало 439 делегатів, 7 «проти» і 30 утрималися. Рекомендацію було прийнята 397 голосами «за», 12 «проти» і 44 утрималися.

У конвенції визнається, що насильство і домагання в сфері праці «можуть являти собою порушення прав людини або зловживання ними … становлять загрозу для рівності можливостей, неприпустимі і несумісні з гідною працею». Документ визначає «насильство і домагання» як поведінку, дії або погрози дії, «мета, результат або можливий результат яких – заподіяння фізичного, психологічного, сексуального або економічного збитку». У ньому міститься нагадування державам-членам МОП про їх обов’язки сприяти підтримці «загальної обстановки нульової терпимості» по відношенню до таких явищ.

Мета нової міжнародної трудової норми – забезпечення захисту працюючим їхнього договірного статусу. Вона охоплює осіб, які проходять професійну підготовку, стажування, працівників, чиї трудові відносини були припинені, волонтерів, людей, які шукають роботу, й тих, хто здобуває вакансій. У документі визнається, що «особи, які здійснюють повноваження, зобов’язання або обов’язки роботодавця», також можуть піддаватися насильству і домаганням.

Конвенція набуде чинності через 12 місяців після того, як її ратифікує не менше двох держав-членів МОП. Рекомендація, що не має обов’язкової юридичної сили, містить керівні принципи щодо застосування конвенції.

Це перша конвенція, прийнята Міжнародною конференцією праці з 2011 року, коли було затверджено Конвенцію 2011 року про гідну працю домашніх працівників (№ 189). Конвенція – документ, що має обов’язкову юридичну силу міжнародного правового акту, в той час як рекомендації носять консультативний характер.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_711242.pdf