ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС МІНІ-ПРОЄКТІВ

КОНКУРС МІНІ-ПРОЄКТІВ

Даний конкурс міні-проєктів проходить в рамках проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді», який фінансується Європейським Союзом. Метою проекту є розповсюдження ідей гендерної рівності і гендерної культури у Харківській області та на сході України.

Початок конкурсу:                                  18 грудня2019 р.

Останній термін подання заявок:     5 лютого 2020 до 18:00 за київським часом

Згідно з Індексом глобального гендерного розриву, який вимірюється Світовим економічним форумом, у 2018 році Україна обіймала 65 місце за гендерним розривом серед 149 країн, при тому що у 2006 році вона була на 48 місці. Хоча Україна ратифікувала Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), вона підписала, але не ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська конвенція).

Не дивлячись на офіційно артикульовану гендерну рівність як національну ціль, у реальності гендерна дискримінація є широко розповсюдженим явищем в Україні. Гендерні норми визначаються вузькими рамками традиційних патріархальних поглядів та підсилюються ЗМІ і шкільними програмами. Збройний конфлікт, що продовжується на сході України, ще закріпив гендерні стереотипи, які описують чоловіків як захисників і героїв, а жінок як турботливих помічників, таким чином обмежують залучення жінок у розв’язання конфлікту.

Стійка гендерна нерівність в економічних можливостях і дискримінація обмежують доступ жінок до зайнятості і доходів, поглиблюють гендерні розриви у зайнятості і просуванні, ведуть до горизонтальної і вертикальної гендерної сегрегації на ринку праці. Жінки концентруються у традиційно «жіночих» професійних сферах, таких як освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, державне управління, адміністративні і підтримуючі послуги, які супроводжуються низьким рівнем винагороди.

Вертикальна сегрегація підштовхує жінок до зайняття нижчих позицій в організаційній ієрархії: чоловіки переважають серед топ-менеджерів, як в державному, так і приватному секторах економіки. Жінки виконують переважну більшість роботи по догляду і господарству, маючи при цьому обмежений контроль над активами і виробничими ресурсами.

В Україні зберігається гендернообумовлене насильство, при цьому 90 % випадків насильства відбувається проти жінок. Політична нестабільність і конфлікт мають значний вплив на гендерну рівність і положення жінок в країні.

Участь жінок у процесі прийняття рішень дуже низька. Так, серед депутаток Верховної Ради наразі близько 20% жінок (і це рекордна частка за всі роки української незалежності), середній рівень представництва жінок в міських радах – 18,1%, в обласних радах – 15%, серед голів ОТГ – 15,4%. Лише 20% бізнесів знаходяться під контролем жінок.

Загально визнаним є факт, що досягнення гендерної рівності є корисним не лише для жінок, а й для суспільства загалом. Так, згідно із заявою Генсека ООН, в результаті скорочення гендерного розриву в сфері зайнятості світовий ВВП може додатково зрости на 12 трлн дол. США до 2025 року. Збільшення долі жінок у владних структурах до 30% призводить до якісних змін у рішеннях, що приймається. Тому встановлення гендерної рівності є однією із цілей сталого розвитку. І Україні, щоб не залишатися на узбіччі світового розвитку, важливо робити кроки до гендерної рівності.

В межах проєкту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок та молоді» планується підтримати громадські ініціативи з просування гендерної рівності на сході України. Програма міні-грантів буде доступна для найбільш активних учасниць таучасників різних тренінгів і шкіл, які зможуть реалізувати власні проекти і стати лідерами та лідерками в організаціях і громадах.

Мета та завдання конкурсу заявок

Метоюданого конкурсу є вибір організацій та індивідів, які започаткують сталі громадські ініціативи з гендерних питань на сході України.

Завдання конкурсу:

 • надати можливість учасникам/цям програм ЦГК втілити у життя ідеї, що виникли;
 • сприяти створенню ефективних проєктних команд;
 • розвинути навички написання заявок та проєктного менеджменту;
 • створити сталі партнерства;
 • розповсюдити моделі роботи ЦГК на сході України.

У січні 2020 р. будуть проведені тренінги з написання заявок для потенційних аплікантів.

Очікувана тривалість гранту: 6 місяців. Очікувана дата початку гранту: 1 березня 2020 р.

Розмір гранту: Загальний обсяг фінансування для даного конкурсу становить 120 000 (сто двадцять тисяч) євро. Максимальне фінансування для організацій складатиме 5 тис євро, для індивідів – 1 тис євро.

Грантова заявка та процедура подання

Заявки подаються в електронному форматі на електронну адресу: genderkharkiv@gmail.com. У темі повідомлення потрібно вказати наступне: Конкурс міні-грантів назва організації-заявника.

Всі матеріали та підтверджуючі документи подаються українською мовою. Повний пакет заявки має бути отриманий ХОГО «ХОГРЦ» не пізніше дати завершення конкурсу, вказаної на початку оголошення та має містити наступне:

 •  аплікаційну форму, яку можна завантажити за посиланням
 •  всі зазначені в аплікаційній формі документи
 • бюджет, форму якого можна завантажити за посиланням.

Заявка має містити підписаний відповідальною особою титульний аркуш.

Процес оцінювання заявки

Оцінювання заявки відбуватиметься в декілька етапів:

 1. Оцінка відповідності аплікаційних заявок;
 2. Повний розгляд заявок зовнішнім експертним комітетом та рекомендації для фінансування.

Критерії відповідності:

 • проєктна діяльність планується на території Харківської, Донецької та Луганської областей;
 • проєктна діяльність націлена на просування ідей гендерної рівності та гендерної культури;
 • апліканти мають бути учасниками/цями програм, тренінгів чи подій Центру гендерної культури.

Наявність додаткового фінансування є бажаним, але не обов’язковим.

Критерії оцінки:

 • націленість на просування ідей гендерної рівності та гендерної культури;
 • сталість проєкту;
 • інноваційність підходу;
 • реалістичність бюджету та його відповідність проєктній діяльності;

Важлива інформація

 • В межах даного конкурсу ХОГРЦ не може надавати гранти політичним партіям/силам та релігійним організаціям.
 • Неповні заявки, або подані після кінцевої дати розглядатись не будуть.
 • Подані заявки не підлягають поверненню
 • Заявникам буде повідомлено про результати розгляду їхньої заявки письмово електронною поштою.

Аплікаційна форма

Бюджет

Шановні аплікантки/ти! Повідомляємо, що для підвищення якості заявок протягом місяця, а саме 14 січня, 21 січня, 28 січня, 4 лютого, з 10.00 до 18.00 заплановані індивідуальні консультації з написання проєктних заявок. Для запису на консультацію та уточнення часу надсилайте лист-запит на електронну адресу Центру гендерної культури genderkharkiv@gmail.com з зазначенням теми листа “Консультація”. На консультацію необхідно підготувати конкретні питання по Вашому проєкту та частково заповнену заявку.