Підвищення кваліфікації вчительства від Центру гендерної культури

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЬСТВА

У 2017 році Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про освіту», яким запроваджено нову систему підвищення кваліфікації, що передбачає збільшення та розширення можливостей педагогічних працівників та працівниць для вдосконалення педагогічної майстерності та професійного зростання впродовж усього життя. Важливість самостійного вибору вчительством актуальних тем для підвищення педагогічної компетентності дає можливості розвивати освітній процес з урахуванням сучасних українських та світових тенденцій розвитку демократичного суспільства. 

Враховуючи зміни у системі підвищення кваліфікації вчительства, Центр гендерної культури долучився до процесу надання послуг та оголошує початок реєстрації на авторську програму підвищення кваліфікації вчительства «Створення недискримінаційного освітнього середовища у ЗЗСО».

На навчання запрошуються представники та представниці педагогічних колективів ЗЗСО незалежно від кваліфікаційної категорії та предмету викладання. 

Програму розроблено експертками Центру у відповідності до нормативно-правової бази українського законодавства у сфері освіти та сучасних вимог до здобуття освіти дорослих. 

Основна мета програми: формування професійних компетентностей вчительства для проведення ефективної освітньої та виховної роботи із дітьми, молоддю та батьківством, спрямованої на подолання всіх форм дискримінації в шкільному освітньому просторі.

Під час проходження програми учасниці та учасники зможуть систематизувати знання стосовно основних положень законодавчо-нормативних документів антидискримінаційного та гендерного спрямування, а також форм та методів навчання, спрямованих на організацію освітнього процесу в ЗЗСО без дискримінації, упереджень та стереотипів.

Тривалість навчання: загальна кількість годин – 30 (1 кредит) 18 годин дистанційне та очне та 12 годин заочне.

Заняття відбуватимуться за обовязковою попередньою реєстрацією протягом п’яти днів :

  • чотири дні онлайн по три години – з 15.00 до 18.00 та
  • один повний день офлайн у Центрі гендерної культури за адресою: м. Харків, пр. Московський 124 А, з відвідуванням Музею жіночої та гендерної історії.

У першому півріччі 2021 заняття проходитимуть щомісяця у п’ять потоків згідно графіку. Дата старту першого потоку – 15 лютого 2021.

Детальніше: https://www.genderculturecentre.org/pidvishhennya-kvalifikacii-vchitelstva/

Ведучі: тренерки та експертки з гендерної політики та освіти Центру гендерної культури Дрожжина Тетяна, Губіна Світлана, Ісаєва Тетяна, Чернецька Тетяна.