Тренінг з питань вивчення проблеми СОГІ

Для українського суспільства проблема толерантного ставлення до тематики сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності залишається надзвичайно актуальною. Яскравим доказом є відмова депутатського корпусу Верховної ради підтримати законопроект №0119 «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)».

Ось чому, просвітницька та роз’яснювальна  робота серед широких кіл у напрямі  формування відповідального та толерантного ставлення до різноманітності є дуже важливою.

18 травня  у Центрі гендерної культури відбувся тренінг з поглибленого вивчення та обговорення проблеми СОГІ в сучасному суспільстві для психологів, соціальних працівників та громадського сектору.

Програма тренінгу включала: знайомство із темою, набуття практичних навичок використання коректної нестигматизуючої лексики; напрацювання аргументів з розвінчування міфів и стереотипів стосовно СОГІ із врахуванням вікових  особливостей учнівської молоді, ознайомлення з  історичними та громадськими традиціями.
Під час зустрічі є можливість ділитися досвідом та підтримувати ідеї поваги до різноманіття, толерантності та недискримінації

За відгуками учасниць, формування відповідального та толерантного ставлення  між різними людьми потрібне, в першу чергу, самому суспільству, адже воно відіграє величезну роль в зменшенні рівня соціальної напруги.

Тренінг з питань вивчення проблеми СОГІ