Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків


26 серпня Мінсоцполітики розмістило проєкт Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року для публічного обговорення.

Міністерству соціальної політики разом з іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями забезпечити у шестимісячний строк розроблення Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2022 – 2024 роки.

Затвердження Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків зумовлено необхідністю забезпечення проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, вдосконалення механізмів її реалізації.

https://www.msp.gov.ua/projects/709/