Звіт Генерального секретаря ООН Антоніо Гут’єреса про соціоекономічний вплив COVID-19 від 30 березня 2020 р.

Звіт Генерального секретаря ООН Антоніо Гут’єреса

У розділі IV. Рішення для подолання наслідків є окремий пункт про важливість врахування  жіночих потреб у відповіді на пандемію: 

C. Національна солідарність є вирішальною, щоб нікого не залишити позаду  

1. Запровадити фіскальні стимули та підтримку для найвразливіших.  

Потреби жінок і дівчат мають бути враховані у заходах на подолання наслідків епідемії 

  • збирати дані дизагриговані за статтю, щоб попередити непропорційне навантаження кризи на жінок;  
  • включити гендерний аналіз в діяльність національних, регіональних та міжнародних команд з реагування на кризу;  
  • включити в плани соціального захисту та механізми економічної допомоги гендерну перспективу та врахувати в них неоплачувану працю жінок,  а також перешкоди для підприємниць та жінок зайнятих у неформальному секторі;
  • гарантувати доступ до послуг сексуального та репродуктивного здоров’я, наприклад, доступ до контрацептивів;  
  • гарантувати наявність і роботу спеціальних послуг на попередження гендерного насильства та реагування на нього, наприклад, спеціальні гарячі лінії, поліцейські підрозділи та нові протоколи для притулків;
  • підтримувати жіночі організації на першій лінії боротьби із епідемією та гарантувати участь жінок у прийнятті рішень та розробці і впровадженні планів відповіді  у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Переклад Марії Дмітрієвої

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf