+38 (050) 608-66-64 пн. - пт 10:00 - 18:00

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛЬСТВА

Програма підвищення кваліфікації вчительства

«Створення недискримінаційного освітнього середовища у ЗЗСО»

Інтеграція України у світовий та європейський освітній простір ставить нові завдання перед сучасною шкільною освітою – виховання соціально активної особистості зі сталою ієрархією цінностей, системою гуманного ставлення до світу, до себе, до інших людей. Відповідно до цього поглиблюється сутність соціальної і професійної місії українського вчительства. Здатність творчо працювати, приймати нестандартні рішення, уникати шаблонів і стереотипів, вміти організовувати недискримінаційне культурно-мовне та освітньо-розвивальне середовище – такими мають бути складові професійної педагогічної компетентності, які набуваються в процесі безперервного професійного розвитку.

Програму підвищення кваліфікації вчительства за темою «Створення гендерночутливого і недискримінаційного освітнього середовища у ЗЗСО» розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», «Про засади запобігання і протидії дискримінації», Постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» за №1133 від 27.12.209 р. на засадах Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року та з урахуванням сучасних вимог до освіти дорослих.

Мета: набуття вчительством й розвиток у нього теоретичних і практичних знань, умінь і компетентностей в умовах зростання вимог до його гендерної грамотності, у відповідності до напряму сучасного суспільного розвитку і державної гендерної політики, оволодіння вчительством сучасними методами розв’язання педагогічних завдань у царині позбавлення гендерних стереотипів, що постають перед Новою українською школою, у тому числі з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

Очікувані результати: учасниці/-ки отримають спеціальні знання та вміння з питань впровадження гендерного підходу у діяльність ЗЗСО, у тому числі з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті; зрозуміють вимоги законодавства у сфері забезпечення гендерної рівнсті; оволодіють методичним інструментарієм для проведення гендерночутливих уроків і позакласних заходів; навчаться створенню гендерночутливого освітнього простору.

Цінності, що просуватимуться:

  • людиноцентризм;
  • цінність особистості незалежно від статі;
  • готовність до змін;
  • прагнення до постійного професійного розвитку;
  • повага до різноманітності;
  • право вибору та відповідальність за нього.
  • самооцінка власної професійної діяльності.

Тривалість навчання: 18 годин дистанційне та очне та 12 годин заочне (1 кредит). Заняття відбуватимуться протягом п’яти днів:

  • чотири дні онлайн по три години – з 15.00 до 18.00 та
  • один повний день офлайн шість годин у Центрі гендерної культури за адресою: м. Харків, пр. Московський 124 А, з відвідуванням Музею жіночої та гендерної історії.

По завершенню навчання учасники/ці отримають сертифікати.

На навчання запрошуються представники та представниці педагогічних колективів ЗЗСО незалежно від кваліфікаційної категорії та предмету викладання.

Графік проведення курсів у другому півріччі 2021 р.:

ОнлайнОфлайн
1 потік19,21,26, 28 жовтня29 жовтня
2 потік23, 25, 30 листопада, 2 грудня3 грудня

Вартість навчання: 400 грн.

Центр гендерної культури не відшкодовує вартість харчування, проїзду та проживання.

Реєстрація для участі: https://forms.gle/WoP2rbCVguTZJF7L6.