Комітет міністрів Ради Європи вперше на рівні міжнародного акту визначив поняття “сексизм”

Комітет міністрів Ради Європи вперше на рівні міжнародного акту визначив поняття “сексизм”. Його закріплено у Рекомендації CM/Rec(2019)1 on preventing and combating sexism.

Згідно з текстом, сексизм – це будь-який акт, жести, візуальна репрезентація, сказані чи написані слова, практика чи поведінка, які базуються на ідеї, що особа чи група осіб є малозначимими (другосортними) через їх стать, що воникають у публічній чи приватній сфері, онлайн чи офлайн, з метою чи які мають наслідком:
🔸порушення гідності або прав людини чи групи людей, або
🔸спричинення фізичної, сексуальної, психологічної, соціо-економічної шкоди або страждання людині чи групі людей, або
🔸створення ворожого, принизливого середовища, або
🔸створення бар’єрів для реалізації прав для людини чи групи людей, або
🔸підтримка і закріплення гендерних стереотипів.