Конкурс для жіночих громадських організацій

Минуло 15 років з дати прийняття Резолюції Ради Безпеки ООН №1325, яка звертає увагу на наслідки збройних конфліктів для жінок, визнає важливість рівноправної і всебічної участі жінок у підтримці та зміцненні миру і безпеки, а також необхідності посилення захисту жінок, дівчат та забезпечення їх прав (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_669 ). 24 лютого 2016 року у результаті плідної співпраці Міністерства соціальної політики та жіночих громадських організацій урядом Україні було затверджено Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80 ).

За результатами оцінки впровадження Резолюції 1325 в різних країнах, що здійснювалась ООН-Жінки, було зазначено, що існування Національного плану не є запорукою успішного практичного впровадження Резолюції і самого плану. Ефективне виконання Національного плану можливе тільки за активної участі громадянського суспільства у просуванні участі жінок в усі сфери, які стосуються миру, безпеки і конфлікту, а також відповідальної позиції органів влади щодо виконання плану.

Мета конкурсу: сприяти імплементації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН №1325 на локальному рівні та співпраці жіночих організацій з державними  структурами, відповідальними за реалізацію Національного плану; посилити роль жіночих організацій у процесах моніторингу й оцінки виконання Національного плану.

Підтримка надаватиметься проектам, які передбачають:

  • обговорення та розробку локальних/регіональних планів дій або включення стратегій та заходів Національного плану до інших існуючих регіональних програм
  • ініціативи, спрямовані на реалізацію, моніторинг та контроль виконання локальних планів дій
  • підвищення обізнаності громадськості та державних структур, які відповідальні за реалізацію Національного плану дій, про Резолюцію РБ ООН № 1325 та важливість й необхідність участі жінок у підтримці та зміцненні миру й безпеки
  • налагодження співпраці та координацію зусиль між жіночими громадськими організаціями та державними структурами щодо виконання Національного і регіональних планів дій, визначення пріоритетів та оцінки результатів
  • формування кола громадських і політичних лідерів для просування ідей Національного плану

Максимальний розмір гранту – 175 000 грн.

Тривалість проекту – 10 місяців

Критерії для отримання гранту:

  • Запланована діяльність відповідає пріоритетам конкурсу
  • Запропоновані дії є ефективними і дозволяють досягти мети проекту
  • Очікувані результати від реалізації проекту є реальними, послідовними і чітко визначеними
  • Обґрунтовані заплановані витрати, що відповідають очікуваним результатам
  • Адміністративний бюджет за проектною заявкою має не перевищувати 20% від загального бюджету

Для участі у конкурсі зацікавлені організації мають подати наступне:

1. Заповнену аплікаційну форму в електронному вигляді з усіма додатками в одному файлі (у форматі .doc)

2. Витяг із статуту організації, що підтверджує, що напрямками її діяльності є захист прав жінок та/або просування ґендерної рівності

Просимо надсилати проекти з поміткою в темі листа «Конкурс з локалізації національного плану дій» за адресою iryna@uwf.kiev.ua до 25 серпня 2016 року включно.

Завантажити: Аплікаційна форма