Раді Європі виповнилося 70 років

5 травня 1949 року засновано одну з вагоміших сучасних міжнародних організацій – Раду Європи. На сьогодні до її складу входять 47 європейських країн-учасниць. Головні органи правління – Парламентська асамблея та комітет Ради –  протягом багатьох років сприяють захисту демократії, верховенства права, поширенню ідей європейської культурної ідентичності та захисту прав людини. За роки діяльності Радою Європи створено понад 200 ефективних правових документів. Першим кроком у правовій підтримці країн-членкинь організації стало ухвалення в 1953 році Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Документ став підставою для створення Європейського суду з прав людини, а також правовим вектором для урядів інших країн. Одним з найостанніших документів щодо впровадження політики рівності чоловіків та жінок стала Стратегія гендерної рівності на 2018 – 2023 роки, що на сьогодні є дороговказом для країн-членів у цьому напрямку.

Україна є членкинею європейської організації з 1995 року. Українські представники та представниці активно приєднуються до статутних та робочих органів Ради Європи, що дозволяє з одного боку  бути причетними до європейських конвенцій та угод, а з іншого боку надає українкам та українцям право у складних випадках звертатися за юридичною допомогою до Європейського суду з прав людини.

В офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ України з приводу відзначення 70-річчя з дня заснування міжнародної європейської організації зазначається важлива роль для розвитку українського суспільства у напрямку євроінтеграції: «План дій Ради Європи для України є інструментом практичної взаємодії у проведенні правових реформ у нашій державі відповідно до європейських стандартів. Рада Європа відкрила шлях до подальшої інтеграції на Європейському континенті, а її стандарти стали дороговказом у захисті демократичних цінностей».