Рекомендації для виконання національного плану дій «Жінки, мир, безпека»»

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Міжнародного  Форуму «Партнерство парламенту, уряду та громадянського суспільства – для виконання національного плану дій «Жінки, мир, безпека»»

15 вересня 2016 року, Київ

Міжнародний Форум «Партнерство парламенту, уряду та громадянського суспільства – для виконання національного плану дій «Жінки, мир, безпека»» був ініційований спільно Міжфракційним об’єднанням депутатів у Верховній Раді  «Рівні можливості», Підкомітетом з питань ґендерної рівності та недискримінації Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин, Комітетом з питань безпеки та оборони, Національним Демократичним Інститутом – у співпраці з ООН жінки, Посольством Швеції в Україні, ОБСЄ та ФН ООН.

Мета Форуму: створення майданчика для обговорення стратегії та підходів для поглиблення партнерства та посилення ролі Парламенту у виконанні Україною зобов’язань, згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН 1325, та подальшими резолюціями, та ефективна координація реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року, який був прийнятий Урядом у лютому 2016.
Під час роботи Форуму були обговорені та визначені шляхи удосконалення координації дій, парламентського контролю та законодавчих механізмів задля ефективного впровадження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року (далі НПД 1325), який був прийнятий Урядом у лютому 2016 у трьох ключових сферах:

 • вироблення механізмів ефективної координації в реалізації НПД 1325 зацікавленими сторонами – Парламентом, Урядом (центральний та місцевий рівень, органи місцевого самоврядування), та громадянським суспільством;
 • забезпечення ефективного парламентського контролю та удосконалення законодавчих механізмів для виконання НПД 1325;
 • вироблення механізмів надання ефективного зворотного зв’язку для участі громадянського суспільства у реалізації НПД 1325.

За результатами обговорення учасники і учасниці Форуму відзначили, що питання забезпечення миру, попередження конфліктів, безпеки жінок і залучення їх до миротворчості є одним з найголовніших сучасних викликів, рівно актуальних для України, європейських країн, всього світу, та розширення прав і можливостей жінок є одним з чинників їх успішного розв‘язання, а також запропонували  наступні рекомендації у відповідності до зазначених напрямів.

Механізми ефективної координації  реалізації НПД 1325:

 • Кабінету міністрів України – з огляду на необхідність комплексного запровадження ґендерного підходу, та ґендерної складової питань національної безпеки, необхідності підсилення відповідальності за впровадження НПД 1325,  передати координацію  впровадження НПД 1325 до Кабінету Міністрів та РНБО;
 • Кабінету міністрів України – внести до переліку ЦОВВ, відповідальних за реалізацію НПД 1325, Міністерство з тимчасово окупованих територій та тимчасово переміщених осіб;
 • Кабінету міністрів України – чітко розподілити відповідальність  за кожен пункт НПД 1325  між виконавцями  та донести цю інформацію до відповідальних за його реалізацію державних та недержавних структур;
 • Кабінету міністрів України – дати доручення відповідальним за реалізацію НПД 1325  структурам розробити окремі (для кожного ЦОВВ, установи, органів виконавчої влади на місцях) плани та механізми реалізації НПД 1325; при розробці планів та механізмів реалізації НПД 1325 дотримуватись єдиної (визначеної у відповідному документі) термінології;
 •  Кабінету міністрів України – дати доручення усім ЦОВВ розробити стратегіі та плани дій виконання НПД 1325 кожним міністерством з метою інтеграції комплексного підходу до реалізації НПД 1325 на національному та місцевому рівнях;
 • Кабінету міністрів України та органам місцевого самоврядування – забезпечити фінансування НПД на державному і місцевому рівнях;
 • Кабінету міністрів України – забезпечити надання  фахової допомоги  жертвам ґендерно обумовленого насильства в умовах децентралізації;
 • Верховній Раді України, Кабінету Міністрів – розробити єдиний механізм координації імплементації НПД 1325 і запобігання ґендерно-обумовленого насильства з метою уникнення дублювання і взаємо виключень, а також забезпечення максимально ефективного впровадження і фінансування;
 • Кабінету міністрів України – привести у відповідність зі змінами, що відбуваються на центральному і місцевому рівнях в умовах  децентралізації,  національний механізм забезпечення рівності жінок і чоловіків;
 • Верховній Раді України, Кабінету міністрів України – посилити контроль за виконанням національного законодавства щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків, та забезпечення ґендерного балансу у кадровій політиці;
 • Кабінету міністрів України – визначити єдиний уповноважений координуючий орган, який буде збирати та аналізувати інформацію щодо захисту, надання допомоги постраждалим жінкам/дівчатам від збройного конфлікту;
 • Міністерству соціальної політики – привести у відповідність до потреб НПД 1325  і необхідності запобігання ґендерно-обумовленого насильства стандарти надання послуг жертвам насильства та створити/покращити інфраструктурні можливості надання таких послуг на державному рівні, залучати громадські організації до надання соціальних послуг  жертвам насильства та постраждалим від війни на умовах соціального  замовлення;
 • Міністерству соціальної політики, Міністерству охорони здоров’я та Міністерству внутрішніх справ –  забезпечити ефективну міжвідомчу взаємодію у сфері захисту прав та надання допомоги жінкам/дівчатам між організаціями, які надають фахову підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів соціальної сфери, правоохоронних органів, медичних працівників, представників громадських організацій, волонтерів, що працюють з постраждалим в результаті збройного конфлікту;
 • Міністерству внутрішніх справ спільно з Міністерством соціальної політики -удосконалити процес реєстрації випадків насильства та супроводу жертв, які  звертаються до правоохоронних органів та соціальних служб за допомогою;
 • Міністерству освіти і науки – впровадити ґендерний компонент до шкільних та університетських навчальних програм з метою формування неупередженого ставлення до проблем ґендерної рівності, забезпечення рівності жінок і чоловіків;
 • Міністерству інформаційної політики – поширювати інформацію щодо впливу конфлікту на жінок, сенсу НПД 1325, загального змісту ґендерних проблем, залучення жінок у процеси врегулювання конфлікту і встановлення миру; формувати  інформаційну  політику в умовах гібридної війни з урахуванням ґендерних особливостей;
 • Міністерству юстиції України – розробити та запровадити механізм доступу до правосуддя жертв  ґендерно-обумовленого насильства;
 • Міністерству охорони здоров’я – забезпечити ефективне надання допомоги жертвам ґендерно-обумовленого насильства, залучати громадські організації до надання соціальних послуг  жертвам війни на умовах соціального  замовлення;
 • Державній службі статистики, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству соціальної політики – забезпечити збір, аналіз   та поширення гендерної статистики та ґендерно чутливих  даних про всі види насильства щодо жінок, порушення прав жінок і дівчат в умовах збройного конфлікту, всі види насильства щодо жінок (в тому числі жінок-переселенок, ромів, жінок з  обмеженими можливостями тощо);
 • Міністерству закордонних справ, Службі безпеки України – включати жінок  в процеси переговорів і посередництва в якості делегатів, в тому числі на найвищому рівні. Широко використовувати можливості народної дипломатії.
 • ЦОВВ, органам місцевого самоврядування – залучати громадські організації, міжнародних партнерів до   допомоги  у наданні послуг жертвам ґендерно-обумовленого насильства, звільненні полонених, збору та поширенню інформації.

 

Забезпечення ефективного парламентського контролю та удосконалення законодавчих механізмів для виконання Національного плану дій 1325

 Верховній Раді України  рекомендовано посилити  парламентський контроль щодо:

 • створення та ефективного функціонування міжвідомчого координаційного механізму виконання НПД 1325,  визначення інституційної відповідальності, шляхів і способів реалізації завдань у сфері забезпечення стабільного миру та розв’язання конфліктів; 
 • виконання Національної стратегії прав людини, Національного плану дій  з  виконання Резолюції РБ ООН 1325 та Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 •  виконання національного законодавства щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків, та забезпечення ґендерного балансу у кадровій політиці;
 • посилення ролі правосуддя  у захисті прав жінок, постраждалих від насильства, спричиненого збройним конфліктом;
 • реформування сектору безпеки та оборони з врахуванням принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 
 • розробки і впровадження державної стратегії підтримки і захисту прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з урахуванням особливих потреб жінок і дівчат (з відповідним  адекватним фінансуванням, передбаченим  у бюджеті на 2017 рік);
 • створення системи надання спеціалізованих послуг з реабілітації та соціальної інтеграції жінок, постраждалих від ґендерно зумовленого насильства.

 

Верховній Раді України  рекомендовано:

 • удосконалити національне законодавство з забезпечення рівності жінок і чоловіків в частині змін до національного механізму забезпечення ґендерної рівності у відповідності до сучасних викликів та міжнародних стандартів;
 • удосконалити законодавчі механізми  запобігання та протидії ґендерно зумовленому насильству в умовах збройного конфлікту;  захисту прав жінок та дівчат, постраждалих внаслідок конфлікту; розширення участі жінок у миротворчих процесах;
 •  ініціювати розробку та прийняття законопроектів, спрямованих на  усунення дискримінаційних обмежень для участі жінок у сфері безпеки та оборони та забезпечення  розширення доступу жінок до  військової служби та військових посад, до прийняття рішень у сфері попередження, розв’язання конфліктів та миробудівництва;
 • ініціювати розробку  та прийняття законопроектів, спрямованих  на попередження і протидію прямої та опосередкованої дискримінації жінок – тимчасово переміщених осіб, зокрема, щодо політичних прав, свободи пересування, права на отримання пенсій та соціальних виплат;
 • задля покращення судового захисту прав жінок та дівчат, визначити та затвердити нормативно-правовий акт щодо вжиття заходів для захисту прав  постраждалих в результаті збройного конфлікту; спростити процедуру розгляду справ в суді для постраждалих;
 • удосконалити кримінальне законодавство у сфері протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству; посилити відповідальність за злочини проти жінок та дівчат,забезпечити законодавче визнання жертв сексуальних злочинів в умовах збройного  конфлікту та юридичні механізми їх захисту;
 • прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції про попередження насильства по відношенню до жінок і домашнього насильства та боротьбу з цими явищами. Прийняти відповідні нормативно-правові акти, які забезпечуватимуть впровадження Стамбульської конвенції;
 • здійснювати моніторинг виконання НПД 1325 на місцевому рівні через запровадження  практики регіональних візитів парламентарів;
 • активно залучати організації громадянського суспільства до законотворчого процесу – в рамках діяльності Громадської ради  при МФО «Рівні можливості».

Верховній Раді України рекомендовано посилити міжнародне та міжпарламентське співробітництво, зокрема щодо:

 • вивчення і врахування кращих практик  захисту прав жінок і дівчат в умовах збройного конфлікту; 
 • забезпечення міжнародної підтримки у доступі  до медичної, психосоціальної, правової допомоги, послуг соціально-економічної реінтеграції внутрішньо переміщених осіб – жінок і дівчат, вдів загиблих військовослужбовців та добровольців, звільнених зі служби жінок-військовослужбовців;
 • забезпечення міжнародної підтримки у наданні спеціалізованих послуг з реабілітації та соціальної інтеграції жінок, постраждалих від ґендерно зумовленого насильства;
 • проведення моніторингу Моніторингової Місії з прав людини ООН та ОБСЄ, збору та аналізу даних про випадки сексуального насильства, розробки політик щодо запобігання та протидії сексуальному насильству в зоні конфлікту;
 • вивчення і врахування кращих практик розширення участі жінок у сфері безпеки та оборони, веденні переговорів та у миротворчих процесах;
 • узгодження національного законодавства з міжнародними нормами захисту жінок/дівчат  в умовах збройного конфлікту;
 • вивчення можливостей розширення участі жінок внутрішньо переміщених осіб у прийнятті рішень, шляхів інтеграції жінок у місцеві громади, їх участі у виборчому процесі.

Забезпечення ефективної взаємодії з громадянським суспільством у реалізації Національного плану дій 1325

Верховній Раді України, МФО «Рівні можливості» рекомендовано:

 • розвивати  Громадську раду при МФО «Рівні можливості», як ефективний механізм зворотного зв’язку з громадянським суспільством;
 • співпрацювати з жіночими громадськими  та правозахисними організаціями на Сході;
 • залучати регіональні організації громадянського суспільства до проведення оцінки впливу конфлікту, оцінки наявних потреб цільових аудиторій та оцінки ефективності впровадження НПД 1325 на регіональному рівні;
 • залучати регіональні організації та ЗМІ до впровадження регіональних інформаційних кампаній, спрямованих на висвітлення питань реалізації НПД 1325;
 • використовувати результати досліджень громадських і міжнародних організацій при розробці законопроектів, нормативних та стратегічних документів;
 • проводити систематичні консультації з громадськими організаціями (через Громадську раду при МФО «Рівні можливості») у тому числі і на регіональному рівні;
 • співпрацювати з громадськими організаціями для проведення постійного моніторингу випадків насильства і порушення прав людини у зоні конфлікту, на окупованих територіях і в сірій зоні.