Від війни до сталого миру: жіночий діалог

Рада Безпеки ООН «наполегливо закликає держави-члени забезпечити більш активну участь жінок на всіх рівнях прийняття рішень в рамках національних, регіональних та міжнародних інститутів та механізмів запобігання, регулювання та вирішення конфліктів»
Резолюція 1325 (2000) «Жінки, мир, безпека», прийнята Радою Безпеки на 4213 засіданні 31 жовтня 2000 року

7-9 червня у складі української делегації  Центр гендерної культури взяв участь у міжнародній конференції «Від війни до сталого миру: діалог солідарності між українськими та боснійськими активістками», що  була зорганізована Жіночою лігою за мир та свободу  та жіночою організацією Kvina till Kvina та  відбулася у м. Сараєво (Боснія та Герцеговина).
Учасницями конференції стали активістки з різних міст України, Боснії та Герцеговини.
Уроки війни та миру, сучасна ситуація в Україні та Боснії, участь жінок у процесах миротворення  та загалом на рівнях прийняття рішень, долучення їх до процесів миро будування, механізми репарації (системне постконфліктне відновлення мирного життя: повернення жертов війни, матеріальні компенсації, реабілітація, пошук тих, хто пропав під час війни, гарантії того, що війна знову ніколи не повернеться, розуміння як самими людьми своїх прав, так і організаціями, що займаються питаннями соціального захисту яка саме допомога потрібна з урахуванням особистих потреб тих, хто постраждав), гендерночутливі програми компенсації жертвам сексуального насильства, економічне посилення жінок та їхніх ініціатив – ці  та багато інших питань стояли на порядку денному конференції.
Українські жінки мали можливість отримати безцінний досвід боснійок, які постійно повторювали: «Не повторюйте наших помилок, не упустіть часу. Ви маєте усвідомити, що жінкам потрібно брати участь у прийнятті рішень та впливати на них».
Презентації, дискусії, workshops  були вибудовані таким чином, щоби жінки мали можливість почути одна одну, висловитися, обговорити найбільш болючі питання, а ще налагодити зв’язки та обговорити та намітити плани та кроки майбутніх дій.

Міжнародна жіноча ліга за мир і свободу (МЖЛМС) http://wilpf.org/ міжнародна неурядова організація (НУО), до складу якої входять національні філії, що охоплюють всі континенти, а також міжнародний секретаріат у м. Женева та офіс у м. Нью-Йорк, які зосереджені на співпраці з Організацією Об’єднаних Націй (ООН ).
З моменту свого створення у 1915 р. організація зібрала  жінок з усього світу, які об’єдналися у боротьбі за мир ненасильницькими засобами та просування ідеї політичної, економічної і соціальної справедливості для всіх.
В діяльності використовуються ненасильницькі підходи та  існуючі міжнародно-правові та політичні рамки для досягнення фундаментальних змін шляхом концептуалізації та вирішення гендерних питань, мілітаризму, миру та безпеки.
Сила організації полягає у здатності поєднувати співпрацю на міжнародному та місцевому рівнях. Членкині організації  пишаються тим, що вона є однією з перших організацій, що отримала консультативний статус (категорія B) Організації Об’єднаних Наційта була визнана єдиною антивоєнною жіночою організацією.

The Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) is an international non-governmental organisation (NGO) with National Sections covering every continent, an International Secretariat based in Geneva, and a New York office focused on the work of the United Nations (UN).
Since our establishment in 1915, we have brought together women from around the world who are united in working for peace by non-violent means and promoting political, economic and social justice for all.
Our approach is always non-violent, and we use existing international legal and political frameworks to achieve fundamental change in the way states conceptualise and address issues of gender, militarism, peace and security.
Our strength lies in our ability to link the international and local levels. We are very proud to be one of the first organisations to gain consultative status (category B) with the United Nations, and the only women’s anti-war organisation so recognised.