Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти у ВНЗ

Ще одним партнером Центра гендерної освіти є Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти у ВНЗ, що була створена за ініціативи Харківського обласного гендерного ресурсного центру та гендерночутливого викладацтва вищих навчальних закладів у партнерстві із Фондом імені Фрідриха Еберта впродовж 2011-2015 рр. з метою впровадження гендерного підходу в систему вищої освіти. Сьогодні мережа об’єднує гендерні центри та осередки гендерної освіти більш ніж 30 ВНЗ в різних регіонах України, серед яких 10 харківських. Координує діяльність мережі Центр гендерної освіти СумДУ. Члени мережі розробили та опрацювали методику гендерного аудиту ВНЗ, розробили стратегію впровадження гендерного підходу в систему національної освіти, методики різноманітних навчально-виховних заходів, серед яких гендерні кінозали та відеоклуби, Школи гендерного волонтерства, Гендеркемпи тощо. У партнерстві із членами Всеукраїнської мережі харківський Центр гендерної культури працюватиме у напрямку розповсюдження ідей гендерної рівності серед широких кіл громадськості.