Підвищення кваліфікації для працівників та працівниць соціальної та освітньої сфер: інноваційно, безкоштовно, сертифіковано

Стартує третя сесія регіонального проекту «Гендерний відкритий університет: гендерна грамотність та культура працівників/ниць соціальної сфери».

Метою проекту є гендерна просвіта фахівців та фахівчинь соціальної та освітньої сфер, зокрема: працівників/ниць територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), державних та недержавних соціальних служб; спеціалістів служби пробації, волонтерів/рок пробації; поліціянтів та поліціянток; працівників та працівниць соціально-психологічної служби закладів середньої та вищої освіти, педагогів та педагогінь, які опікуються підготовкою майбутніх соціальних працівників та працівниць.

Проведення занять відбуватиметься за спеціально розробленою програмою, орієнтованою на гендерну просвіту фахового середовища по роботі з населенням, надання їм додаткової інформації щодо шляхів та засобів реалізації гендерної політики держави, сприяння засвоєнню гендерночутливого підходу до надання соціальних послуг, залучення волонтерського ресурсу, створення й реалізації соціальних проектів, планів роботи, продуктів соціальної реклами для роботи з різними соціальними групами й верствами населення.

До участі в проeкті залучeні найкращі фахівці та фахівчині, обізнані з гeндeрних питань, а також питань профілактики різних форм насильства та дискримінаційних проявів у сучасному суспільстві. Сeрeд них – дирeкторка Цeнтру гeндeрної культури Тeтяна Ісаєва, трeнeрка з гeндeрної просвіти Вікторія Прeображeнська, фахівчиня з питань сeксуального виховання дітeй і підлітків Юлія Ярмолeнко, завідувачка кафeдри соціальної роботи та соціальної пeдагогіки Комунального закладу “Харківська гуманітарно-пeдагогічна акадeмія”  Харківської обласної ради Ольга Рассказова, фахівчиня по роботі з адиктивними особами Юлія Чeрнeцька, координатор соціальних проeктів по роботі з підлітками групи ризику Благодійного фонду ”Благо” Олeксандр Могилко та інш.

Слухачі/слухачки у інтерактивних формах на власному досвіді засвоять основи гендерної грамотності та культури, обговорюватимуть шляхи запровадження гендерночутливого підходу у роботу з населенням, ознайомляться з новими формами професійної взаємодії у системі «працівник/ниця соціальної сфери – клієнт/ка – територіальна громада».

Загальна кількість навчальних годин – 60, з них: аудиторних – 24, самостійної роботи – 20, індивідуальне завдання – 12 год., екзамен – 4 год.

 

ПРОГРАМА КУРСУ:

15 квітня 18 квітня
Змістовий модуль 1
Гендерні проблеми сучас­ного суспільства у науко­во-законодавчому вимірі та у повсякденному житті
Змістовий модуль 2
Гендерночутливі прак­тики роботи фахівців та волонтерів у соціальній та освітній сферах
20 квітня 23 квітня
Змістовий модуль 3
Гендерночутливий підхід до організації превентивно! роботи з неповнолітніми як жертвами несприятливих умов соціалізації
Продовження змістового модулю 3
Гендерні проблеми різ­них вікових категорій та інструменти для подолан­ня наслідків негативного гендерного конструювання: досвід недержавних організацій
25 квітня 28 квітня
Змістовий модуль 4
Робота соціальних праців­ників з сучасною родиною як осередком гендерної соціалізації
Продовження змістового модулю 4
Інтерактивні практики як інструмент організації ефек­тивної взаємодії соціальних працівників з клієнтами різних вікових категорій на засадах соціально-педагогіч­ного та гендерночутливого підходів

Засвоєння матеріалів курсу засвідчується сертифікатом, який прирівнюється до проходження чергового стажування для фахівців із соціального і соціально-правового захисту населення та надання йому соціальних послуг, працівників соціально-психологічної служби загальноосвітніх (ЗНЗ) та вищих навчальних закладів (ВНЗ), викладачів, які опікуються підготовкою майбутніх працівників соціальної сфери.

Перше заняття відбудеться 16 квітня 2018 року о 9:00 за адресою: Харків, пров. Шота Руставелі, 7, другий корпус, каб. 57.

Навчання безкоштовне.

Попередня реєстрація (до 14.04.18) та лист клопотання від організації обов’язкові.

Тел. 096-707-99-74; 095 892 63 53.