Будуємо гендерночутливу школу

Будуємо гендерночутливу школу

10, 12 і 14 червня у Центрі гендерної культури відбулися тренінги «Будуємо гендерночутливу школу» для адміністрації шкіл-учасниць проекту «Центр гендерної культури як платформа для розширення прав і можливостей жінок і молоді» та представниць районних відділів (управлінь) освіти. Такі тренінги дуже важливі для успішної реалізації проекту, набуття вчительством гендерної компетентності, бо саме директорки, віце-директорки організовують всю роботу в освітньому закладі щодо впровадження гендерного підходу.

 Під час тренінгу його учасниці розповіли про зміни, що відбуваються в освітніх закладах після проведення тренінгів для вчителів, змогли ознайомитися з гендерними аспектами управління, особливостями проведення гендерного аудиту закладу освіти, підсумували власні знання з питання створення гендерночутливого середовища у школі, зрозуміли сутність недискримінаційного підходу в освіті. Тренінги були насичені різноманітними вправами, які давали їх учасницям можливість зрозуміти як можна втілити пропоновані зміни у школах на практиці. Важливою складовою тренінгів був обмін досвідом представниць шкіл у впровадженні гендерного підходу. Наприкінці тренерки почули відгуки про корисність отриманих знань і практичних навичок, обміну досвідом, бажання втілити їх в освітній процес. Також обговорювали участь шкіл у Конкурсі проектів гендерночутливих уроків, позакласних заходів і дитячої літератури, відзначали, що значна кількість шкіл вже представила власні наробки.